Tổ trưởng: Đào Văn Cương

Các thành viên

STT

Họ tên

Địa chỉ

Môn

1

Đào Văn Cương

Qui Nhơn

Nhân viên Kế Toán

2

Đỗ Thị Xuân Phương

An Nhơn

Nhân viên Y tế

3

Trương Thị Cẩm Nhung

An Nhơn

Nhân viên Thư viện

4

Bùi Thị Cúc

An Nhơn

Nhân viên Văn thư -thủ quỹ

5

Bùi Tuấn Hiếu

An Nhơn

Bảo vệ ( HĐ)

6

Bạch Xuân Bình

An Nhơn

Bảo vệ ( HĐ)

7

Đỗ Thị Ân

An Nhơn

Phục vụ ( HĐ)