Tổ trưởng: Phan Hữu Thiên. 

Tổ phó: Trần Thị Dưỡng.

Các thành viên:

STT

Họ tên

Địa chỉ

Môn

1

Phan Hữu Thiên

An Nhơn, BĐ

Văn

2

Võ Thị Mỹ Ngọc

An Nhơn, BĐ

Văn

3

Võ Thị Mỹ Dung

Qui Nhơn, BĐ

Văn

4

Đỗ Thị Trinh

Thanh Hóa

Văn

5

Nguyễn Thị Nhất Linh

Phù Mỹ, BĐ

Văn

6

Hồ Quỳnh Trang

Quảng Bình

Văn

7

Diệp Văn Mẫn

An Nhơn, BĐ

AV

8

Phạm Thị Nga

An Nhơn, BĐ

AV

9

Trần Thị Dưỡng

An Nhơn, BĐ

AV

10

Đoàn Thị Hương Hiền

Qui Nhơn, BĐ

AV

11

Lê Thị Phương Thủy

An Nhơn, BĐ

AV

12

Nguyễn Thị Tuyết Nhung

Tuy phước, BĐ

AV

13

Nguyễn Thị Thanh Huyền

An Nhơn, BĐ

AV