Tổ trưởng: Nguyễn Đình Hữu 

Tổ phó: Nguyễn Ngọc Thức

Các thành viên

STT

Họ tên

Địa chỉ

Môn

1

Nguyễn Đình Hữu

Tây Sơn, BĐ

Sử

2

Bùi Thanh Uyên

Phù Cát, BĐ

Sử

3

Đoàn Thị Thuý Kiều

Tuy Phước

Sử

4

Trần Thị Nguyệt

An Nhơn, BĐ

CD

5

Nguyễn Thị Hoàng Nga

Hoài Nhơn

CD

6

Trương Nguyên Tân

An Nhơn, BĐ

TD

7

Nguyễn Ngọc Thức

An Nhơn, BĐ

TD

8

Mai Xuân Hận

Phù Cát, BĐ

QP

8

Lê Thị Hương

An Nhơn

QP