Tổ trưởng: Huỳnh Minh Hoàng.

Tổ phó: Đinh Nguyên Thuý Diễm.

Các thành viên

STT

Họ tên

Địa chỉ

Môn

1

Đinh Nguyên Thúy Diễm

Tuy Phước

Tin học

2

Nguyễn Thị Hồng Nhạn

An Nhơn

Tin học

3

Đào Thị Thu Hằng

An Nhơn

Tin học

4

Huỳnh Minh Hoàng

An Nhơn

Vật lý

5

Hà Thế Nhân

Tuy Phước

Vật lý

6

Đặng Quang Hiển

An Nhơn

Vật lý

7

Nguyễn Văn Bộ

An Nhơn

Vật lý

8

Nguyễn Thị Ý Nhi

An Nhơ

Vật lý

9

Đỗ Phạm Duy Nam

An Nhơn

Vật lý

10

Nguyễn Thị Xuân Trang

Đắc Lắc

CN- Lý

11

Nguyễn Hữu Lộc

An Nhơ

Vật lý

12

Nguyễn Thành Cẩm

An Nhơn

Thiết bị