Tổ trưởng: Lê Thị Thanh Nga

Tổ phó phụ trách: Mai Duy Thức

Các thành viên

STT

Họ tên

Địa chỉ

Môn

1

Lê Thị Thanh Nga

An Nhơn, BĐ

Hóa

2

Nguyễn Thị Vân Châu

An Nhơn, BĐ

Hóa

3

Nguyễn Thị Lan Oanh

An Nhơn, BĐ

Hóa

4

Hồ Mạnh Hùng

Nghệ An

Hóa

5

Vũ Ngọc Uyên Phương

Huế

Sinh-CN

6

Hữu Trọng

An Nhơn, BĐ

Sinh-CN

7

Mai Duy Thức

Tuy Phước BĐ

Sinh-CN

8

Trương Thị Minh Nguyệt

Phù Cát

Sinh-CN

9

Nguyễn Thị Nguyệt Ánh

Phù Cát ,BĐ

Địa

10

Nguyễn Thị Thúy

Quảng Ngãi, BĐ

Địa