Tổ trưởng: Mang Viên Hoàng Nhã.

Tổ phó: Phan Ngọc Toàn.

Các thành viên:

STT

Họ tên

Địa chỉ

Môn

1

Mang Viên Hoàng Nhã

An Nhơn , BĐ

Toán

2

Nguyễn Văn Nghi

An Nhơn, BĐ

Toán

3

Lê Xuân Khang

Tuy Phước

Toán

4

Phan Ngọc Tòan

An Nhơn , BĐ

Toán

5

Nguyễn Dư Huy Vũ

An Nhơn, BĐ

Toán

6

Phạm ĐìnhThiện

Tây Sơn, BĐ

Toán

7

Phạm Thị Thu Thuận

An Nhơn, BĐ

Toán

8

Huỳnh Thị Bảo Trang

Tuy Phước, BĐ

Toán

9

Tô Văn Chánh

An Nhơn, BĐ

Toán