Trường Trung học Phổ thông An Nhơn I. 

 

 Địa điểm: 89, Lê Hồng Phong thị trấn Bình Định, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định.

Quá trình thành lập: Trường được thành lập vào năm 1961 với tên gọi là Trung học Công lập An Nhơn. Từ khi thành lập đến nay trường mang nhiều tên gọi khác nhau:

+ Năm 1972 lấy tên trường Trung học Đào Duy Từ.

+ Sau ngày 30/4/1975 đến 7/1982 lấy tên Trường cấp III An Nhơn.

+ Từ 8/1982 đến nay lấy tên Trường PTTH An Nhơn I.

Hiệu trưởng qua các thời kỳ:

 1.Thầy Phạm Ngọc Bích : 1961 đến năm  1963

 2. Thầy Trần Quốc Sủng: 1963 đến năm 1964

 3. Thầy Lê Nhữ Tri:Từ năm 1965 đến năm 1973

 4. Thầy Hồ Sĩ Phùng: Từ năm 1973 đến năm 1975

 5. Thầy Trần Minh Ảnh: Từ năm 1975 đến năm 1978

 6. Thầy Hồ Bằng: (Quyền Hiệu trưởng)Từ năm 1978 đến năm 1980

 7. Thầy Lê Anh Vũ :Từ năm 1980 đến năm 1982

 8. Thầy Nguyễn Đức Sang: Từ năm 1982 đến năm 1984

 9. Thầy Trần Duy Long: Từ năm 1984 đến năm 2000

 10. Thầy Diệp Đình Chiến: Từ năm 2000 đến năm 2009

11. Thầy Đỗ Hữu Hưng: Từ năm 2011 đến 2018.

12. Thầy Nguyễn Hữu Lộc: Từ 2018 đến nay.


Ghi chú: Do thiếu thông tin nên thế hệ chúng tôi chỉ đưa lên danh sách như trên. Kính mong quí thầy cô, các anh chị thế hệ trước năm 1975 cung cấp cho chúng tôi để có thông tin chính xác. xin chân thành cảm ơn!