Chi bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam

Bí thư chi bộ: Nguyễn Hữu Lộc

Phó bí thư chi bộ: Tô Văn Chánh

Chi ủy viên: Nguyễn Đình Hữu; Lê Thị Thanh Nga; Nguyễn Ngọc Thức.