Lãnh đạo trường

Hiệu trưởng: Nguyễn Hữu Lộc

Phó Hiệu trưởng: Tô Văn Chánh

Phó Hiệu trưởng: Lê Thị Thanh Nga