Lễ khai giảng năm học 2022-2023 của Trường THPT Số 1 An Nhơn